ประชุมวางแผนการดำเนินงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพร้าว

เข้าชม 30 ครั้ง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 : พัฒนาการอำเภอพร้าว มอบหมายให้ นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมวางแผนการดำเนินงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพร้าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 30 times, 1 visits today)