ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดชุมชนต้นแบบปลอดพยาธิใบไม้ตับระดับชาติ

เข้าชม 46 ครั้ง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  : พัฒนาการอำเภอพร้าว มอบหมายให้ นางนงเยาว์   เทพอุโมงค์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ร่วมการต้อนรับคณะกรรมการประกวดชุมชนต้นแบบปลอดพยาธิใบไม้ตับระดับชาติ ของบ้านหลวงและตำบลโหล่งขอด  ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 46 times, 1 visits today)