ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอพร้าว เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 4 พร้อมทั้งร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

เข้าชม 27 ครั้ง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 : พัฒนาการอำเภอพร้าว มอบหมายให้ นางนงเยาว์  เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอพร้าว เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 4  พร้อมทั้งร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพร้าว และจุดเรียนรู้/สาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว

(Visited 27 times, 1 visits today)