ร่วมประชุมการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านขามสุ่มเวียง

เข้าชม 30 ครั้ง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ร่วมประชุมการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านขามสุ่มเวียง ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเวียงพร้าวและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขามสุ่มเวียง

(Visited 30 times, 1 visits today)