โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เทศบาลตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 56 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยนางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ  ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) ให้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านโป่ง จำนวน 40 ท่าน จำนวนดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ได้ จำนวน 150 ดอก  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 56 times, 1 visits today)