ร่วมถวายเทียนพรรษา อำเภอพร้าว ณ วัดเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 108 ครั้ง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.  : นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมถวายเทียนพรรษาอำเภอพร้าว ณ วัดเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายณรงค์พัชญ์  นาคทรัพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี ร่วมกับหัวหน้าส่วนฯ ทุกภาคส่วน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

(Visited 108 times, 1 visits today)