ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอพร้าว

เข้าชม 31 ครั้ง

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยนางสาวสลักจิต  สิทธิวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอพร้าว เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีอำเภอพร้าว ไตรมาส 3 – 4 ปี พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 31 times, 1 visits today)