ประกาศ : จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

เข้าชม 107 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคนวัยหนุ่มสาวที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีอุดมการณ์และมีจิตอาสาเข้ามาเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) โดยมีระยะเวลาปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2561  โดยสามารถดาวโหลดแนวทางและแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน  http://www.cdd.go.th   ประกาศ-อสพ.-รุ่นที่-70

(Visited 107 times, 1 visits today)