ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องแผนชุมชนแก่ผู้นำชุมชนตำบลป่าตุ้ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดทำแผนชุมชน

เข้าชม 42 ครั้ง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายชูชาติ  บุญธรรม  พัฒนาการอำเภอพร้าว มอบหมายให้นายอาทิตย์  ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวจริยา  อินทา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องแผนชุมชนแก่ผู้นำชุมชนตำบลป่าตุ้ม จำนวน 50 คน ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ณ เทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 42 times, 1 visits today)