ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชูชาติ บุญธรรม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพร้าว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

🇹🇭➡️📸วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 📌📌📌โดย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 📣📣📣ให้การต้อนรับ ติดตาม ประสานงาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ทีมช่างภาพ ลงพื้นที่ติดตาม ถ่ายทำวีดีทัศน์ครัวเรือนยากจน ประจำปี 2561 รวมทั้งมี(ผู้นำ อช.)ประจำตำบล ร่วมติดตามและขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริม การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ไข่ ให้แก่ครัวเรือนยากจนและเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ณ พื้นที่ ตำบลทุ่งหลวง ม.5 บ้านหม้อบน ตำบลแม่แวน หมู่ที่ 5 บ้านแม่แวน และหมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว🎊🎊🎊🎉🎉🎉 # พช. เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

โดย phrao วันที่ 20 ก.ย. 2562