ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭➡️📸 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 📌📌📌โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 🔔🔔🔔 ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบทุกมิติ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เจ้าหน้าอำเภอ และผู้นำชุมชน จำนวน 25 อำเภอ โดยอำเภอพร้าว ได้มี ปลัดอำเภอและ นายสมศักดิ์ แก้วศรี ผู้ใหญ่บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 4 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว เข้าร่วมศึกษาดูงานฯ

🇹🇭➡️📸 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]

โดย phrao วันที่ 20 ส.ค. 2562

นายชูชาติ บุญธรรม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพร้าว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

🇹🇭➡️📸 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 📌📌📌โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 🔔🔔🔔ร่วมกิจกรรม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในงานฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.น้ำแพร่ประชาชนทั่วไป ในงานนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าวได้ สาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ แจกจ่ายประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ และแจกกล้าไม้ รวมทั้งได้ร่วมปลูกต้นไม้อีกด้วย ณ ศาลาประชาคมบ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 🎊🎊🎊🎉🎉🎉 # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน

โดย phrao วันที่ 20 ส.ค. 2562