ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย
ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย, ถนนประเวสไพรวัน, ตำบลพรานกระต่าย อำเภองพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร, 62110 เบอร์โทรศัพท์ 055-761-479
FAX 055-761-479
อีเมล์ cddpkt@hotmail.co.th

(Visited 46 times, 1 visits today)