ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย ฉบับที่ 160/2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม 17 ครั้ง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นางยุพา กลิ่นหอม พัฒนาการอำเภอพรานกระต่าย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
ในการประชุมประชาคมชุมชนตำบล ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ณ มูลนิธิพรานกระต่ายสงเคราะห์ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

(Visited 17 times, 1 visits today)