ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย ฉบับที่ 159/2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม 12 ครั้ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายโชติทิวัฒถ์ บัวหลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย เพื่อให้การแนะนำและแก้ปัญหาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. พร้อมพัฒนาระบบข้อมุูลสารสนเทศ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร

(Visited 12 times, 1 visits today)