ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ฯ

เข้าชม 16 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธารามร่วมประชุม เตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ฯ

โดยมีนาย นพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานในการประชุม

ณ วัดเขาช่องพราน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

(Visited 16 times, 1 visits today)