สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธารามจัดประชุมผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP

เข้าชม 37 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธารามจัดประชุมผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOPชี้แจงการลงทะเบียนปผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP ปี2560 รายใหม่ การใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม ชั้น 2

(Visited 37 times, 1 visits today)