ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพธาราม

เข้าชม 18 ครั้ง

30 ส.ค. 60 นายสำรวญ พรหมแก้ว รักษาการพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย นางสาวเรณา บุญเทียม จนท.สตรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพธาราม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ.โพธาราม  โดยมีท่านนายอำเภอนพรัตน์ รัตนพานิช เป็นประธานการประชุม

(Visited 18 times, 1 visits today)