จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ (กพสอ.) อำเภอโพธาราม

เข้าชม 38 ครั้ง

30 ส.ค. 60 นายสำรวญ พรหมแก้ว รักษาการพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย นางสาวเรณา บุญเทียม จนท.สตรี จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ (กพสอ.) อำเภอโพธาราม ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

(Visited 38 times, 1 visits today)