จัดพิธีสมโภชฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 58 ครั้ง

บ้านท่าพล หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จัดพิธีสมโภชฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมจัดกิจกรรมเพิ่มทุนศัทธา ให้ประชาชนแลกเป็นเงินขวัญถุงประจำครัวเรือน

(Visited 58 times, 1 visits today)