“วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ”

เข้าชม 36 ครั้ง

วันที่ 12 สิงหาคม 2560

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม สตรีอำเภอโพธาราม จัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ” ณ ห้องประชุมริมเขื่อนโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นางสาววาทินี เนียมรักษา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโพธาราม และประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ ( พานพุ่มดอกมะลิ ) และ การมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นระดับอำเภอ การแสดง และ

  

(Visited 36 times, 1 visits today)