งานท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม ความสุขคนไทยใต้ร่มพระบารมี

เข้าชม 17 ครั้ง

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม  ร่วมงาน “งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม ความสุขคนไทยใต้ร่มพระบารมี” ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี  โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  โดยมีการจัดนิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรจากเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ระหว่าางวันที่ 11-14 สิงหาคม2560

(Visited 17 times, 1 visits today)