งาน “รวมพลังสตรีราชบุรีเทิดพระเกิยรติแม่ของแผ่นดิน”

เข้าชม 15 ครั้ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2560

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม สตรีอำเภอโพธาราม ร่วมงาน “รวมพลังสตรีราชบุรีเทิดพระเกิยรติแม่ของแผ่นดิน” ณ โรงยิมเนเซียม ราชบุรี โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานงาน จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี  โดยมีกิจกรรมนำเสนอพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   กิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณสตรีดีเด่น,กลุ่มสมาชิกสตรีที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น และประกาศเกียรติคุณครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง กิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติ และนิทรรศการผลงานสตรีที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาอาชีพ

</span>

(Visited 15 times, 1 visits today)