การจัดงานวันสตรีสากล “สตรีโพธาราม งดงามผ้าไทย” ประจำปี 2560

เข้าชม 60 ครั้ง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม ร่วมกับสตรีอำเภอโพธาราม จัดงานวันสตรีสากล “สตรีโพธาราม งดงามผ้าไทย” ประจำปี 2560 ณ บริเวณริมเขื่อนเทศบาลเมืองโพธาราม โดยมี นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นางสาววาทินี เนียมรักษา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโพธาราม และประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นผู้กล่วาวรายงาน

สำหรับการจัดงานวันสตรีสากล “สตรีโพธาราม งดงามผ้าไทย” ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติสตรีให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน และให้สังคมตระหนักในบทบาทสตรีที่มีต่อการพัฒนาและนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งเพื่อพบปะและเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และเสริมสร้างความสามัคคีของสตรีในทุกระดับ ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก่สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ จำนวน 19 ราย และกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีหารบริหารจัดการดีเด่นจำนวน 3 กลุ่ม, การแสดงของกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองโพธาราม, การขับร้องเพลงสตรีอาสา และกิจกรรมการเดินแบบชุดผ้าไทย ภายใต้การนำของ นางภรมน นรการกุมพล ประธานสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดราชบุรี และนางกิตต์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ ประธานอาสาพัฒนา (กพสอ.) ดำเนินสะดวก พร้อมด้วยเหล่าสตรีคนสวยโพธาราม

 

                         

(Visited 60 times, 1 visits today)