พัฒนาการอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

เข้าชม 36 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร์  หัตถา (พัฒนาการอำเภอโพทะเล) มอบหมายให้นางสาวอนุสรา  ชื่นเทศ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

(Visited 36 times, 1 visits today)