โครงการเว็บไซต์..ดี ประชาสัมพันธ์..เด่น

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเว็บไซต์..ดี ประชาสัมพันธ์..เด่น เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และงานด้าน IT ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดยนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรื   อง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

  

(Visited 19 times, 1 visits today)