วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายขจร คงอ่อน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาหัวบ่อ ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมขยายผลสัมมาชีพในชุมชนระดับหมู่บ้าน : กิจกรรมเพาะเห็ด ณ บ้านนาล้อม ม.2 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

เข้าชม 23 ครั้ง

(Visited 23 times, 1 visits today)