วันที่ 8 พ.ค. 61 นางวาสนา จันเกตุ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาขมิ้น ร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดิน ภายในพื้นที่ อบต.นาขมิ้น ณ ห้องประชุม อบต.นาขมิ้น

เข้าชม 14 ครั้ง

(Visited 14 times, 1 visits today)