วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 – ติดตามการดำเนินงานขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านโพนบกน้อย ม.7 ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

เข้าชม 5 ครั้ง

(Visited 5 times, 1 visits today)