สพอ.โพนสวรรค์ – วันที่ 12 ต.ค. 60 นายขุนไกร สุขสุมิตร นายอำเภอโพนสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบล/หมู่บ้าน โดยมีนายธวัช ภักดี พอ.โพนสวรรค์ กล่าวรายงาน และมีนางมนพร เจริญศรี ประธาน กพ.สจ. นครพนมเป็นวิทยากรด้วย ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์

เข้าชม 8 ครั้ง

(Visited 8 times, 1 visits today)