สพอ.โพนสวรรค์ – วันที่ 11 ต.ค. 60 นายขุนไกร สุขสุมิตร นายอำเภอโพนสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบล/หมู่บ้าน โดยมีนายธวัช ภักดี พอ.โพนสวรรค์ กล่าวรายงานและเป็นวิทยากร ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์

(Visited 1 times, 1 visits today)