สพอ.โพนสวรรค์ – วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายขุนไกร สุขสุมิตร นายอำเภอโพนสวรรค์ เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค อำเภอโพนสวรรค์ฯ เพื่อซักซ้อมแนวทางด้านต่างๆ โดยมีนายธวัช ภักดี พอ.โพนสวรรค์ พร้อมด้วย จนท.พช. เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ ชั้น ๒

เข้าชม 4 ครั้ง

(Visited 4 times, 1 visits today)