วันที่ 1 กันยายน 2560 – นายขุนไกร สุขสุมิตร นายอำเภอโพนสวรรค์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านหนองท่ม ม.9 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

เข้าชม 96 ครั้ง

วันที่ 1 กันยายน 2560 – นายขุนไกร สุขสุมิตร นายอำเภอโพนสวรรค์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านหนองท่ม ม.9 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

(Visited 96 times, 1 visits today)