- ว่าง -

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอโพนพิสัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phonphisai วันที่ 01 พ.ย. 2560

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองคายได้อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) โพนพิสัยเพื่อจัดโครงการ “เพิ่มขีดความสามารถสตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อำเภอโพนพิสัย”