สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ

จังหวัดบึงกาฬ

นายรือทัย ตงบุญชัย

พัฒนาการอำเภอพรเจริญ

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564"