ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

แนวทางการดำเนินงานลงทะเบียนผู้ผลิต-ผู้ประกอบการปี 2562

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย E-bidding

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

4.0-สื่อการพัฒนาปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด