กลุ่มจักสาน : สัมมาชีพชุมชนบ้านโนนตาล อ.พิบูลย์รักษ์

@พิบูลย์รักษ์ : วันที่ 5 เมษายน 2561 น.ส.ทัศนีย์ นนทมาตย์ พัฒนาการอำเภอพิบูลย์รักษ์ ให้การต้อนรับ น.ส.บัวผัน กลมลี ผช.หนก.ส่งเสริมฯ สพจ.อุดรธานี และคณะ ในการติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน : กลุ่มจักสาน ณ บ้านดงยางน้อย หมู่ที่ 1 และบ้านโนนตาล หมู่ที่ 9 ตำบลดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์

(Visited 79 times, 1 visits today)