พัฒนากร รุ่น 106 นำเสนอโครงการต่อท่านนายอำเภอพิบูลย์รักษ์

@พิบูลย์รักษ์ : วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ รับฟังการนำเสนอโครงการในชุมชนของพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่น 106 พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยมีโครงการที่เสนอ ดังนี้ (1) น.ส.สุนิสา นวลมะโน (โบว์) โครงการแต่งมัดหมี่ย้อมคราม ก้าวตามรอยบุญ ระลึกคุณพระรัตนตรัย (2) นายสมคิด ร้อยวงศ์ (น้อง) โครงการออกกำลังกายสไตล์ภูมิปัญญา เต้นบาสโลบ (3) นายสารัช จำรัสฤกษ์ (แจ็ค) โครงการปลอดขยะต่อยอดสู่เยาวชน (4) น.ส.สุพัฒสิริ อินทฤกษ์ (ปัด) โครงการ สร้างแผนที่ชุมชน ชวนยลภูมิปัญญา รักษาวัฒนธรรม (5) น.ส.สิตาพัชร์ หิรัญสิริวรโชติ (ตูน) โครงการตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยวชุมชน ณ ห้องปฏิบัติงานนายอำเภอพิบูลย์รักษ์

(Visited 88 times, 1 visits today)