อ.พิบูลย์รักษ์ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@พิบูลย์รักษ์ วันที่ 10 มกราคม 2561 นายพัสกร ธนแสนไทย ปลัดอำเภออาวุโสฯ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล จากตำบลบ้านแดง, ตำบลนาทราย และตำบลดอนกลอย เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ แนวทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติงาน โดยมี น.ส.ทัศนีย์ นนทมาตย์ พอ.พิบูลย์รักษ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าประชุมและจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ณ หอประชุมอำเภอพิบูลย์รักษ์

(Visited 43 times, 1 visits today)