สัมมาชีพบ้านหนองผักแว่น : จักสาน

@พิบูลย์รักษ วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ บ้านหนองผักแว่น ต.บ้านแดง นางปรัศนีย์ โคตะแวง นว.พช.ชำนาญการ ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้านสัมมาชีพ : การจักสาน (วันที่ 2)

(Visited 18 times, 1 visits today)