สัมมาชีพบ้านดอนม่วง : น้ำยาเอนกประสงค์

@พิบูลย์รักษ วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ บ้านดอนม่วง ต.นาทราย นางเสาวลักษณ์ มหาอุดม นว.พช.ชำนาญการ ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้านสัมมาชีพ : การทำน้ำยาเอนกประสงค์.

(Visited 33 times, 1 visits today)