ตรวจสอบความเรียบร้อยแบบสอบถาม จปฐ. ก่อนส่งไปบันทึก

@พิบูลย์รักษ วันที่ 9 มกราคม 2561 สพอ.พิบูลย์รักษ์ รับแบบสอบถาม จปฐ. พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนรับค่าจัดเก็บฯ เพื่อส่งต่อให้ผู้บันทึกฯ ทำการบันมึกข้อมูลลงในโปรแกรมต่อไปนะคะ

(Visited 19 times, 1 visits today)