ผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านโพธิ์

@พิบูลย์รักษ์ วันที่ 8 มกราคม 2561 ศึกษาข้อมูลชุมชนบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแดง หมู่บ้านที่มีการทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ประมาณร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชน เป็นแหล่งรายได้ของชุมชน และผ้าส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อเป็นผืนสู่ตลาดภายนอก เช่น ตลาดผ้าบ้านนาข่า โดยมีพ่อค้าคนกลางนำไปแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าของผ้าต่อไป

(Visited 160 times, 1 visits today)