สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมสารคาม
ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ฉช หมู่ที่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 เบอร์โทรศัพท์ 03 855 1533
อีเมล์ cddphanomsarakham@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมสารคาม-430255583651747

(Visited 348 times, 1 visits today)