นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย

พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม

โทร 089-844-8825

นางนงลักษณ์ นพกร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.เกาะขนุน/ต.เมืองเก่า โทร 081-588-5232

นางเยาวเรศ แก้วยงกฎ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลท่าถ่าน/ ตำบลหนองยาว โทร 085 394 5439

นางพรรณมนต์พร เข็มประดับ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลบ้านซ่อง พนมสารคาม
โทร 062-88-69594

(Visited 210 times, 1 visits today)