ตลาดริมน้ำรวมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน เมืองพนมสารคาม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมสารคาม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเขาหินซ้อน ได้ดำเนินโครงการตลาดริมน้ำรวมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน เมืองพนมสารคาม ระหว่างวันที่ 23- 24 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหนองทองสุข หมู่ที่ 14 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม ภายในงานมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้า,การแสดงประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นของสตรีอำเภอพนมสารคาม ,สาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น,การฝึกอาชีพของสัมมาชีพชุมชน,การประกวดนักเล่าเรื่องชุมชนและการประกวดส้มตำลีลา และได้รับเกียรติจากนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคามและนางสาวฉัตรประอร  นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมชมงาน

(Visited 65 times, 1 visits today)