วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม 2562  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ           พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ครบรอบ 67 พรรษา  นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ ราชกุศล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน   เวลา 07.00น.  ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม  จากนั้นได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ  ณ บริเวณถนนสายคลองบึงกระจับ – วัดหนองบัว  ตำบลเมืองเก่าและตำบลหนองแหน  , โครงการ 1 อำเภอ 1 สวน เฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสาธารณะหนองพาน เทศบาลตำบลพนมสารคาม  โดยมีจิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความจงรักภักดี

(Visited 22 times, 1 visits today)