ต้อนรับพระอาจารย์มหาสุภาพ แห่งวัดป่านาคำ

นายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม และคณะฯ ร่วมกับอำเภอพนมสารคาม ในการต้อนรับพระอาจารย์มหาสุภาพ แห่งวัดป่านาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทการสร้างฝายมีชีวิต อำเภอพนมสารคาม ณ ฝายมีชีวิต บ้านหนองยี่โถน หมู่ 12 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม

 

(Visited 62 times, 1 visits today)