รับภารกิจโครงการตลาดประชารัฐ

7-2-2561 เวลา 14:00 น.

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และ CMO ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล สรุปผลการดำเนินการ มอบนโยบาย ภารกิจการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 7 times, 1 visits today)