“ขับเคลื่อน แผนที่ชุมชน ด้วย Google Map”

7-2-2561

นายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม และบุคลากรสำนักงานฯ จัดประอบรมการวาดแผนที่ชุมชนด้วย Google map ให้แก่ผู้แทนจาก อปท. อำเภอพนมสารคาม โดยมอบหมายให้นายรพีพัฒน์ ยวงสุวรรณ พัฒนากร เป็นวิทยากรบรรยายฝึกปฏิบัติฯ

 

(Visited 24 times, 1 visits today)