ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก
ที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก, ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก 
จังหวัดสุรินทร์, 32140 เบอร์โทรศัพท์ 044-508230
FAX 044-508230
อีเมล์ cddpanomdongrak@gmail.com

Facebook : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก

(Visited 218 times, 1 visits today)