โครงสร้างบุคลากร

นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม

พัฒนาการอำเภอพนมดงรัก

นายจตุพัฒน์ ยิ่งเชิดงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบักได โคกกลาง

นายชาตรี ยิ่งรุ่งเรือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลจีกแดก ตาเมียง

รับผิดชอบตำบลจีกแดก

นางสาวณัฐชยา ฉัตรหลวง

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลจีกแดก

(Visited 303 times, 1 visits today)